English Translation
Ukrainian Translation
Romanian Translation
Russian Translation
Portuguese Translation
Polish Translation
German Translation
Lithuanian Translation
Latvian Translation
Italian Translation
Spanish Translation
French Translation
Slovak Translation
Brazilian Translation
Czech Translation
Dutch Transaltion
Arabic Translation
Hungarian Translation
Bulgarian Translation

Tulkojumu apstiprinajumi

Musu konsultanti palidz izveleties Jums piemeroto tulkojumu apliecinajumu un katra atseviškaja gadijuma vai ieteikt papildus pakalpojumus, kas varetu tikt pieprasiti  sniedzot Jusu dokumentus arvalstu iestades. Šie pakalpojumi var ietvert:

  • tulkojumus ar zverinata tulka apliecinajumu, kad tulks vai tulkojumu agentura apliecina tulkojuma pareizibu notara klatbutne
    • dokumenta kopijas pareizibas apliecinajumu (True Copy of the Original) pie Irijas registreta advokata vai notara (ja sniedzat dokumenta kopiju, nevis originalu)
    • klienta paraksta apliecinajumu pie Irijas registreta notara vai advokata
    • Irija izdoto dokumentu legalizaciju ar Apostille izmantosanai arvalstis
    • juridisko dokumentu, piemeram, Irijas iesniegumu vai deklaraciju apstiprinasana pie advokata vai notara

Ludzu, sazinieties ar mums lai sanemtu precizako konsultaciju par tiesi jums nepieciesamo pakalpojumu.

 

Contact Information

We are located in the very heart of Dublin city and are open daily except Sundays and holidays, from 9 a.m. to 18.00 p.m.  Our long opening hours are for your convenience, if you still are not able to come please use our 24/7 online customer service. You are very welcome to come.

Telephone / fax (00353) 1 8728179 | 085 1407050 - Mob
Email Please email us: irina@ales.ie
Map Location map
Websites www.apostille.ie | www.lv.ales.ie 
Address

1) Certified Translations Services, 3d Floor, 55 Lower O’Connell Street, Dublin 1, Ireland

Opening hours 9:00 to 18:00, Monday to Friday.